STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

NIEUWS:

De nieuwe "Schietspoel", jaargang 13, nr.26 najaar 2019 is uit!

Oproep voor schrijvers en andere vrijwilligers!!!!

Nog één keer een ruilmiddag stickers ‘Goor in beeld’.
Op zaterdagmiddag 25 januari is er in het Goors Historisch Museum nog een keer een sticker-ruilmiddag voor het boek ‘Goor in beeld’. Naar aanleiding van de succesvolle actie, waardoor een groot deel van de Goorse bevolking aan het verzamelen ging en er veel nieuwe contacten zijn gelegd, zijn er al twee druk bezochte ruilmiddagen gehouden. Heel veel Gorenaren hebben intussen hun boek compleet. Voor de mensen die nog stickers missen, is er op zaterdag 25 januari nog één keer de gelegenheid het boek vol te maken.
Het boek al wel vol? Laat de stickers dan niet verloren gaan en breng ze naar het museum om andere mensen te helpen ook hun boek compleet te maken.
Iedereen is zaterdag 25 januari welkom van 14.00 - 16.00 uur in het museum aan de Stationslaan.

foto: Sticker 82, Schoolfeest op de feestweide aan de Herman Heijermansstraat

 

 

 

 

Website Hit Counter
-