STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

NIEUWS:

Graftrommelexpositie Goor weer open

Op zondag 7 april is de graftrommelexpositie in de aula van de begraafplaats aan de Markeloseweg in Goor weer open voor bezoekers.

In de aula zijn er, naast de gerestaureerde Goorse graftrommels, ook trommels, materialen en gereedschappen uit andere delen van Nederland en daarbuiten te zien. Vrijwilligers van Stichting Historisch Goor zullen aanwezig zijn om de bezoekers te vertellen over de geschiedenis van de graftrommels en het restaureren ervan.
.Sinds de eerste openstelling in 2010 is de expositie flink uitgebreid en is het zeker de moeite waard (nog) eens te gaan kijken.De expositie is tot en met september op elke eerste zondag van de maand geopend van 14.00 - 16.00 uur.
De entree is gratis, een bijdrage in de bus wordt op prijs gesteld.

Goors Historisch Museum weer geopend.
Vanaf 3 april is het museum weer op de gebruikelijke openingstijden toegankelijk, zie OPENINGSTIJDEN

LIJST GOORSE OORLOGS-SLACHTOFFERS

Oproep voor schrijvers en andere vrijwilligers!!!!

 

© 2024

Website Hit Counter
-