KLOKKEN| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Klokken

Goorse Klokkenmakers.
Gedurende ongeveer tweehonderd jaar waren in Goor drie geslachten bezig met het maken en ontwikkelen van kerkuurwerken, stoeltjes- en staartklokken en staande horloges. Men spreekt dan ook over de Spraekel-, Ter Swaek- en Bakkerklokken. Tussen deze drie geslachten bestond een familiebetrekking.
De klokkenmakerij begon omstreeks 1620 bij de gebroeders Jacob en Willem Spraekel, smeden te Goor. Niet zo verwonderlijk, want in Goor en omgeving lagen destijds talrijke kastelen en havezaten en de bewoners ervan waren de enigen die zich een uurwerk konden veroorloven.
Jurriaan, de zoon van Jacob Spraekel, werkte nauw samen met de beroemde klokkengieters François en Pierre Hemony.
Zij goten in 1641 de drie beroemde Hemony-klokken van de toren van de Goorse Hofkerk. Deze klokken werden ter plekke gegoten en zo ontstond daar de naam ‘Klokkenkamp’.
De heldere klank van de kleinere Hemony-klok (1649), die gehangen heeft in de torentjes van twee voormalige Goorse stadhuizen op het Schild, is nu in de hal van het Goors Historisch Museum te beluisteren. De luidklok met torenuurwerk heeft eerst nog een aantal jaren in de hal gestaan van het voormalige gemeentehuis aan de Diepenheimseweg.

 

Mede dankzij de gulle bijdragen van enkele particulieren en Stichting Fonds 1819 is het gelukt een originele Bakkerklok uit 1773 aan te schaffen. De klok heeft een mooie plek in het museum gekregen.  
Twee eeuwen lang woonden en werkten in Goor drie geslachten klokkenmakers die bezig waren met het maken en ontwikkelen van kerkuurwerken, stoeltjes- en staartklokken en staande horloges; de Spraekel-, Ter Swaek- en Bakkerklokken. Tussen deze drie geslachten bestond een familiebetrekking. De kneepjes van het vak werden aan elkaar doorgegeven.
De klokkenmakerij begon omstreeks 1620 met de gebroeders Jacob en Willem Spraekel en eindigde met de twee zonen van Carel Willem Bakker rond 1830.
De leden van deze families worden nu gezien als zeer gekwalificeerde (toren) uurwerkmakers en als pioniers op het gebied van de stoeltjesklok.

 

De stoeltjesklok uit 1773, gemaakt door Carel Willem Bakker