VELDNAMEN| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Veldnamen

Een speciale werkgroep heeft veldnamenonderzoek verricht, veelal aan de hand van oude akten van voor 1832, toen er nog geen kadaster was.
Een veldnaam is de toponiem (naam) die een eigenaar aan een bepaald stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden. Deze namen kwamen ook wel voor in registers van kavels die bijvoorbeeld bij een boerderij horen. Daarmee zou men het kunnen zien als een voorloper van de kadastrale aanduiding.


Het resultaat van dit veldnamenonderzoek werd vastgelegd in een pdf file, die U kunt inzien via de volgende link:
Veldnamen\SGH Goor sectie B 28-11-06.pdf.

Door de tekst flink te vergroten, b.v. tot 400% of meer, is deze goed leesbaar.