MUSEUM| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Het Goors Historisch Museum is gevestigd in het fraaie stationsgebouw uit 1865 en u kunt op twee verdiepingen kennis maken met de geschiedenis van Goor.
In de hal van de benedenverdieping kunt u onder andere de Hemonyklok uit 1646, die gehangen heeft in twee voormalige Goorse stadhuizen op het Schild, zien en horen, .
Een grote maquette laat zien hoe de stad Goor er in 1560 uitzag. Verder is er een overzicht van de havezaten en kastelen rond Goor, waar de borgmannen woonden. Een bewijs van hun grote rol in de geschiedenisvan Goor is te vinden in de vitrine met de unieke zilveren borgmanbekers.
De archeologische vondsten zoals de mooie wikkeldraadpot uit ca.1800 v. Chr. laten de vroegste geschiedenis van Goor zien. 
De prachtige collectie knipmutsen met toebehoren toont hoe een deel van de Goorse bevolking  er rond 1900 op z’n zondags of bij het op visite gaan, uit zag.
Op de bovenverdieping maakt u kennis met het textielverleden van Goor vanaf 1833, toen Thomas Ainsworth hier de eerste weefschool oprichtte en zo de aanzet gaf tot de ontwikkeling van de textielindustrie in Goor, met bedrijven als de Twentsche Stoombleekerij, de Twentse Katoendrukkerij en Arntzenius Jannink en Co.

In 2007 werd het Goors Historisch Museum officieel erkend als geregistreerd museum. Verder mag het museum beschouwd worden als een "Algemeen Nut Beogende Instelling".

 

Openingstijden :

In verband met de hoge stookkosten is het museum gedurende de maanden januari, februari en maart gesloten.

Het kantoor van het Goors Historisch Museum is echter wel te bezoeken in het voormalig NS-station, ingang Stationslaan 5 te Goor op onderstaande tijden..

Dinsdag 13:30 tot 16:30 uur
Woensdag 13:30 tot 16:30 uur