ARCHEOLOGIE| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Archeologie

Archeologie
De werkgroep archeologie houdt zich bezig met het archeologisch onderzoek van het gebied in en rond Goor.
Het oudste gedeelte van Goor ligt rond de huidige Protestantse Kerk, de Hofkerk, waar de oudste bebouwing van Goor plaatsvond.
Een ander interessant gebied is het Schild. Het Schild werd in de 13e eeuw opgehoogd en voorzien van een gracht, wallen en drie poorten ter verdediging van Goor. Op en rond het Schild zijn reeds diverse keren opgravingen gedaan. Het Schild is grotendeels bebouwd.
Telkens wanneer er een gebouw afgebroken wordt en er nieuwbouw plaatsvindt, komen er weer interessante zaken aan het licht. In 2009 is o.a. het fundament van één van de poortwachtershuisjes blootgelegd.
Bovendien is er in 2009 een onderzoek met bodemradar gedaan op de plekken waar vermoedelijk het "Hof toe Ghoor" en de "Borch" hebben gestaan. De meetresultaten zijn bekeken door deskundigen. Een hard resultaat is niet gevonden. Dat weten we pas, als er op deze plaatsen gegraven kan en mag worden.
Bij graafwerkzaamheden aan de Boven Regge ter hoogte van Huize Scherpenzeel zijn in 2013 opmerkelijke vondsten gedaan. Er werden scherven van een aardewerken potje gevonden, een zogenaamde grape uit de zeventiende of achttiende eeuw.
De vondsten van deze en eerdere opgravingen zijn te zien in het museum.

 

 

 

Archeologisch depot

Zoeken in het Archeologisch depot van de Provincie Overijssel.
Het archeologisch depot te Deventer is nu ook digitaal te bezoeken. Daar kun je vondsten die er zijn opgeslagen terugvinden via een ‘zoekvenster’.
Wil je b.v. weten welke vondsten uit Goor in het depot liggen, dan kun je die makkelijk vinden. Een paar van die vondsten zijn gefotografeerd. Daarbij vind je extra informatie over de vindplaats, wanneer en soms bij welke werkzaamheden het object is gevonden.
Zoek als volgt:
www.overijssel.nl > Thema’s > linker rijtje: Cultuur > Cultureel erfgoed > Archeologie > hier de balk ‘zoeken in archeologisch depot’ aanklikken en daarna in het zoekvenster ‘Goor ‘ intypen en dan kun je nog zoeken op voorwerp.
Veel zoekplezier!
NB! ! Als je meteen op ‘archeologisch depot‘ gaat zoeken, kom je op de website van het depot in Deventer terecht waarbij je niet verder komt. Dus eerst naar ’Overijssel’.