BOEKEN| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Boeken over Goors historie

De Stichting Historisch Goor en haar voorgangers hebben in de loop der jaren diverse boeken uitgebracht. Daarnaast zijn er vele artikelen geschreven in de regionale dagbladen. Een overzicht van de boeken vindt u hieronder: een aantal boeken zijn nog (beperkt) verkrijgbaar.


Goor de eeuwen door
GOOR de eeuwen door - Stichting Goors Historie, nov. 1982

Eerste uitgave in boekvorm van de Stichting Goors Historie. Het boek bevat een twintigtal artikelen die deels ook verschenen zijn in Dagblad Tubantia. De artikelen zijn geschreven door diverse medewerkers van de stichting.
Hard kaft, rijk geïllustreerd, 192 pagina´s; uitverkocht


Goor, dat is mien plaetske
Goor, dat is mien plaetske - Stichting Goors Historie, nov. 1984

Ook dit tweede boek is een bundeling van - in dit geval - 67 artikelen, waarvan ook weer een aantal in Dagblad Tubantia hebben gestaan.
Paperback, rijk geïllustreerd, 223 pagina´s; uitverkocht


Sprokkelen in Goors verleden
Sprokkelen in Goors verleden - Stichting Goors Historie, nov. 1987

De succesformule van artikelbundeling is voortgezet in dit derde boek van de Stichting Goors Historie. De vele afbeeldingen geven een goede ondersteuning van de lezenswaardige verhalen.
Hard kaft, rijk geïllustreerd, 228 pagina´s; uitverkocht


Groeten uit Goor
Groeten uit Goor - Stichting Goors Historie, nov. 1989

´Groeten uit Goor´ is een fotoboekje dat volgens auteur Jan Geerts moet worden gezien als vervanger van het uitverkochte boekje ´Goor vroeger en nu´ uit 1970, van de hand van J. Wondergem. Een wandeling door Goor aan de hand van de vele foto's geeft een goed beeld van hoe het ooit was.
Paperback, fotoboek, 132 pagina´s; uitverkocht


Verhalen rond de Goorse Bandijk
Verhalen rond de Goorse Bandijk - Stichting Goors Historie, nov. 1992

Het meest omvangrijke boek tot nu toe telt maar liefst 324 pagina's en 53 artikelen. Ook nu weer met als basis de artikelen uit Dagblad Tubantia, geschreven door diverse (bestuurs)leden van de stichting. In dit boek wordt meer aandacht geschonken aan markante mensen en bedrijven uit het verleden.
Hard kaft, rijk geïllustreerd, 324 pagina´s; nog volop beschikbaar


Goor gisteren
Goor gisteren - Stichting Goors Historie, 1997

Rond een flink aantal thema´s zoals onderwijs, de kerk, verenigingen en bedrijfsleven zijn weer een vierendertigtal artikelen geschreven en verzameld in dit wederom lijvige boekwerk. Zoals toenmalig burgemeester Drs. T.J. Schouten in zijn voorwoord aangeeft ´een prachtige aanvulling op de mooie serie boeken van Goors Historie´.
Hard kaft, rijk geïllustreerd, 320 pagina´s; uitverkocht


Het stond in de krant
Het stond in de krant - Stichting Goors Historie, dec. 1999

Ter gelegenheid van het aanbreken van een nieuw millennium - dat komt maar eens in de duizend jaar voor - verscheen dit handzame boekwerkje waarin middels ontelbaar veel krantenknipsels een beeld wordt geschetst van Goor gedurende de twintigste eeuw. Zonder millenniumbug maar met achterin enkele tabellen en overzichten die de ontwikkeling van Goor in voorbije eeuw vangen, inclusief kaartjes die de groei van Goor illustreren tussen 1900 en 2000.
Paperback, rijk geïllustreerd, meerkleurendruk, 220 pagina´s; uitverkocht


Herinnering aan Goor
Herinnering aan Goor - Stichting Historisch Goor, 2004

Dit boek uit 2004 is geheel van de hand van Jan Geerts, Goors historicus in hart en nieren die bovendien een verhaal goed kan opschrijven. Het boek valt uiteen in twee delen: het eerste deel bevat deels gepubliceerde en deels nieuwe artikelen waarbij Jan´s eigen leven als leidraad is genomen. Het tweede deel gaat over Nederlandse schrijvers en dichters. Stuk voor stuk mooie achtergrondverhalen bij de Goorse straatnaamborden. Zo komt de geschiedenis pas echt tot leven.
Hard kaft, rijk geïllustreerd, 255 pagina´s; nog volop beschikbaarEEN STAD TE VER - Stichting Historisch Goor, 2010

Historisch Goor heeft een herinneringsboekje samengesteld ter gelegenheid van de Bevrijding van Goor 65 jaar geleden. Dit boekje probeert een indruk te geven van de bevindingen en emoties van mensen die het bombardement op Goor op 24 maart 1945 en de daaropvolgende bevrijding op 8 april 1945 hebben meegemaakt.
Dit boekje is verkrijgbaar voor € 4,50 bij het Goors Historisch Museum.
Zwart/wit; nog volop beschikbaar

Canon van Goor - Stad op twee bultjes 2013

Ter gelegenheid van Stad Goor 750 jaar werd dit boekwerk ontworpen door de stichting Historisch Goor. Het werd geschreven door vrijwillegers van de stichting. Het boekje is helaas uitverkocht en het origineel in pdf-formaat is bij de uitgever zoek geraakt. Een link voor een copy van dit boekje is via e-mail Goors Museum aan te vragen