SPONSORS en DONATEURS| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

 

Vriend van Stichting Historisch Goor
Als U de Stichting Historisch Goor een warm hart toedraagt, maar geen tijd of mogelijkheid hebt om ons als vrijwilliger te ondersteunen, is er de mogelijkheid ons te steunen door vriend van de Stichting Historisch Goor te worden.
We gaan uit van een minimumbedrag van € 17,50,- per jaar voor ingezetenen van Goor, buiten Goor geldt een bedrag van min. € 22,50 Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.
Hiervoor ontvangt U één maal per jaar het tijdschrift "De schietspoel", een uitgave van de Stichting Historisch Goor.
U kunt zich als vriend aanmelden bij het secretariaat of door in het museum een formulier in te vullen.

Sponsors.

Aan de instandhouding en inrichting van ons museum en aan de digitalisering van het erfgoed van Goor werken tientallen vrijwilligers belangeloos mee. Om de jaarlijkse exploitatiekosten te kunnen dekken zijn we op zoek naar sponsoren.
Graag zouden we ook u als sponsor begroeten. Heeft u interesse neem dan contact op met het secretariaat, zie Contact.

Het museum is door de belastingdienst erkend als een "tot Algemeen Nut Bekende Instelling." (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot de helft van uw gift.
Een eenmalige schenking is aftrekbaar van de belasting als deze per jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen bedraagt. U mag maximaal 10% van het verzamelinkomen aan eenmalige schenkingen aftrekken.

Periodieke schenkingen die per notariele akte vastgelegd worden voor minimaal 5 jaar mogen ten allen tijde afgetrokken worden van de belastingen. Dit geldt ook als ze minder bedragen dan 1% van het verzamelinkomen of boven 10% van schenkingen van uw verzamelinkomen. Zie deze link voor extra belastingtechnische informatie.

 

ANBI - register registratie belastingdienst. Klik op de afbeelding voor een vergroting.


Voor de belastingdienst
staan onder deze link de gewenste
gegevens: ANBI-voorwaarden