STREEKTAAL| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Streektaal

De werkgroep Streektaal heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Woordenboeken van de Overijsselse Dialecten, een project van Grens Overschrijdende Streektaal. ( GOS)
Deze boeken van de Overijsselse dialecten worden onderwerpsgewijze gepresenteerd. De nadruk ligt op de verspreiding van een woord. Wat is het woord voor een bepaald begrip in de ene plaats en hoe luidt het woord voor datzelfde begrip in de andere plaats?
Deze thematische dialectwoordenboeken liggen ter inzage in het museum

Links:
Overijssels woordenboekl
De taal van Overijssel
Twentse Taalbank