AGENDA:| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

Goors Historisch Museum sluit aan bij Textielfestival Twente
‘Werken in de textiel’ is het thema van de tentoonstelling waarmee het Goors Historisch Museum
aansluit bij het Textielfestival Twente.
Goor heeft een rijke textielhistorie van thuiswevers, weefschool, stoomblekerij, weverijen, katoendrukkerij, confectiebedrijf, kleermakers, textielwinkels en hobbywevers. Heel veel Gorenaren hebben tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw in de textielfabrieken gewerkt.
Bij eerdere tentoonstellingen is, voor het in bruikleen geven van objecten, succesvol een beroep op de lezers gedaan. Het afgelopen jaar is er in veel huishoudens flink opgeruimd. Wellicht bij u ook. En misschien bent u spullen tegengekomen uit de tijd dat u of iemand uit uw familie in de textiel werkte.

Foto rechts, Gravure van de Twentsche Stoombleekerij

Door op de foto's te klikken verkrijgt U een vergroot beeld!!


De medewerkers van het Goors Historisch Museum willen deze spullen graag lenen, zodat de tentoonstelling een duidelijk beeld geeft van de mens die in de textiel werkte. Zij zijn vooral op zoek naar werkkleding, gereedschappen, stoffen en persoonlijke spullen en verhalen die verbonden zijn met het werken in de textiel.
Reacties zijn welkom per post, mail of telefoon:
Goors Historisch Museum, Stationslaan 1-3, 7471 AP Goor, goorsmuseum@kpnmail.nl, 0547-263519, b.g.g. 0547-274165

 

Foto boven, Beijer & Birkenhäger in 1939