STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

NIEUWS:

Goors Historisch Museum vanaf 8 juni, onder voorwaarden weer geopend, zie NIEUWS.


Goors Historisch Museum sluit aan bij Textielfestival Twente

Graftrommel-expositie.
Deze expositie is tot nader order nog gesloten vanwege de zeer beperkte ruimte in de aula van de begraafplaats, waar de tentoonstelling plaats vindt.

Zie de NIEUWS-PAGINA of klik op de rechter afbeelding.

 

 

De nieuwe Schietspoel, jaargang 14, nummer 27, voorjaar 2020 is uit. Dit jaar een extra grote, éénmalige uitgave in verband met de viering van 75 jaar Vrijheid.

 

Oproep voor schrijvers en andere vrijwilligers!!!!

 

 

© 2021

Website Hit Counter
-