Gegevens ten behoeve van de ANBI-voorwaarden:

Naam:†

Stichting Historisch Goor

Fiscaal nummer:

8088.47.417

Contactgegevens:†

Bezoekadres: Stationslaan 3 7471 AP Goor
Telefoon: 0547 Ė 263519
E-mail: sthg333@planet.nl
Website: www.historischgoor.nl

Bestuurssamenstelling:†††

U. Borgesius Voorzitter
H. Huiting   Secretaris
H. Molenaar  Penningmeester
W. Wiegerink lid
S. van der Kolk lid
E. van Heiningen lid
G. Smeenk  lid
J. Poortman lid

Doelstelling:

Het verzamelen van voorwerpen met een (pre)historisch karakter die betrekking hebben op Twente in het algemeen en de kern Goor in het bijzonder;
Het verzamelen van historische gegevens en documenten die betrekking hebben op de kern Goor;
Het stimuleren van het behoud van cultureel erfgoed in de ruimste zin in en rond de kern Goor† in samenwerking met zusterorganisaties komen tot een
brede regionale historische kennis van in het bijzonder die van de gemeente Hof van Twente;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaand in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door en het organiseren van tentoonstellingen, het ten dienste stellen van gegevens aan
belangstellenden en het tot stand brengen van publicaties.

Beleidsplan:

Hier vindt U een pdf van het beleidsplan.

Beloningsbeleid: 

De Stichting Historisch Goor werkt enkel met vrijwilligers en kent geen financieel beloningsbeleid.
Als waardering voor de werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten, wordt voor hen jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd.

Verslag activiteiten:†

Op verzoek ter inzage.

FinanciŽle verantwoording:

Financieel overzicht 2017 (pdf)
Financieel overzicht 2016 (pdf)