Gegevens ten behoeve van de ANBI-voorwaarden:

 

 

Naam:†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Stichting Historisch Goor

 

Fiscaal nummer:†††††††††††††††††††† 8088.47.417

 

Contactgegevens:†††††††††††††††††† Bezoekadres: Stationslaan 3 7471 AP Goor

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Telefoon: 0547 Ė 263519

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† E-mail: sthg333@planet.nl

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Website: www.historischgoor.nl

 

Bestuurssamenstelling:†††††††††† U. Borgesius†††††††††††††† ,voorzitter

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† H. Huiting††††††††††††††††† ,secretaris

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† G. Heitink††††††††††††††††† ,penningmeester

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† W. Wiegerink†††††††††††† ,lid

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† S. van der Kolk††††††††† ,lid

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† E. van Heiningen††††††† ,lid

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† G. Smeenk††††††††††††††††† ,lid

 

Doelstelling:†††††††††††††††††††††††††† het verzamelen van voorwerpen met een (pre)historisch karakter

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† die betrekking hebben op Twente in het algemeen en de kern Goor

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† in het bijzonder;

††††††††††††††††††††††† het verzamelen van historische gegevens en documenten die

††††††††††††††††††††††† betrekking hebben op de kern Goor;

††††††††††††††††††††††† het stimuleren van het behoud van cultureel erfgoed in de ruimste

††††††††††††††††††††††† zin in en rond de kern Goor;

††††††††††††††††††††††† in samenwerking met zusterorganisaties komen tot een brede regio-

††††††††††††††††††††††† nale historische kennis van in het bijzonder die van de gemeente

††††††††††††††††††††††† Hof van Twente;

††††††††††††††††††††††† het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaand

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken dooren het organiseren van tentoonstellingen, het ten dienste stellen van gegevens aan belangstellenden en het tot stand brengen van publicaties.

 

Beleidsplan:†††††††††††††††††††††††††† op verzoek ter inzage

 

Beloningsbeleid;††††††††††††††††††† niet van toepassing, vrijwilligersorganisatie

 

Verslag activiteiten:†††††††††††††† op verzoek ter inzage

 

FinanciŽle verantwoording:†† op verzoek ter inzage†††††††††††††††††††