STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

Expositie Wolter Wiegerinck in het Goors Historisch Museum

In het komende Pinksterweekend van 19-21 mei exposeert Wolter Wiegerinck in het museum zijn meest recente werken.
De mensen die het werk van Wiegerinck kennen weten dat daarin vaak zijn liefde voor het Goorse verleden herkenbaar is. Dat hij ook abstract werk maakt is minder bekend. In de expositie hangen een twintigtal schilderijen, veelal abstract, maar zijn band met het (Goorse)verleden en haar tradities blijft zichtbaar.

Wolter Wiegerinck zal tijdens de openingsuren van de expositie veelal zelf aanwezig zijn om de bezoekers het een en ander over zijn werk te vertellen.

De jubileumexpositie is in het Pinksterweekend van 19, 20 en 21 mei van 11.00 uur en 17.00 uur in het Goors Historisch Museum aan de Stationslaan in Goor.

 

 

 

Schietspoel Jaargang 12, Nummer 23 voorjaar 2018 is uit.