STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

 

Weefkring ’t Weverke “Veertig jaar jong” en viert het jubileum met een tentoonstelling in het Goors Historisch Museum.

Veertig jaar geleden kwam in Goor een aantal mensen bij elkaar, die belangstelling hadden in weven, maar waarvan de meesten er nog nooit iets mee te maken hadden gehad. Wel is men in Goor en in een groot deel van Twente van oudsher met het weven vertrouwd.
Het duurde dan ook niet lang of er werd door deze dames druk gehaspeld en geweven. Eerst op kleine, zelf gemaakte tafelweefgetouwtjes, maar al snel ook op grotere-, tot echt grote handweefgetouwen, met vier en meer schachten.
Uit deze gezamenlijke belangstelling groeide een regelmatig onderling contact en werd weefkring ’t Weverke opgericht. Aansluiting bij regionale en landelijke organisaties was een logisch gevolg en zo draait deze weefkring nu al weer veertig jaar mee, met leden uit o.a. Goor, Laren, Gelselaar en Diepenheim.


Om meer kennis over het weven en de mogelijkheden van de getouwen te vergaren volgden de meeste leden cursussen en is er regelmatig contact met andere weefkringen.
Ook spinnen, verven en vilten komen aan bod en worden er heel wat uurtjes gezamenlijk met deze activiteiten doorgebracht.
Individueel, maar ook met de weefkring, werd en wordt mooi geweven met schitterende werkstukken als resultaat.
Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de weefkring wordt detentoonstelling “Een streepje voor” georganiseerd in het Goors Historisch Museum.


De tentoonstelling is voor publiek te bezoeken van 20 maart t/m 26 april.
Openingstijden: dinsdag en donderdag 9.30-16.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30-16.30 uur.
Extra open op Tweede Paasdag en zondag 15 april van 11.00-16.30 uur en op Koningsdag van 13.30-16.00 uur.
Ook is het mogelijk om op de vrijdagmiddagen deel te nemen aan het weefcafé. Hiervoor zijn ingeregen tafelgetouwen beschikbaar, waarop u onder deskundige leiding, kunt kennismaken met het weven.
Bezoek aan de tentoonstelling en/of deelname aan het weefcafé is gratis.

 

 


Contactpersoon Weefkring ’t Weverke:
Nardi Roorda 0573-256731 of nardi.roorda@xs4all.nl

 

 

Schietspoel Jaargang 11, Nummer 22 najaar 2017 is uit.